Các sản phẩm Smart Convert

Heatmap là gì? 5 Lý do phải dùng heatmap!

Heatmap giúp thấu hiểu hành vi trên trang của Khách truy cập bằng việc phân tích dữ liệu biểu đồ nhiệt, thực hiện hành động điều chỉnh nhanh chóng để thấy được kết quả tức thì.

 • Thấu hiểu khách hàng mục tiêu (target audience)
 • Khám phá nguyên nhân tỷ lệ chuyển đổi thấp
 • Hỗ trợ thiết kế UI/UX website tạo trải nghiệm tốt hơn
 • Phân tích cải thiện chất lượng nội dung
 • Chọn vị trí đặt banner quảng cáo hiệu quả
customer Insights smartconvert

Kiểm tra traffic và phân tích hành vi với Smart Heatmap

Smart Promotion hỗ trợ 14 loại pop-up hiển thị trên website nhằm tăng sự tương tác tích cực với visitor khi vào trang, một số trường hợp có thể làm tăng tỷ lệ chuyển đổi cho website.

Video giới thiệu Smart Promotion

Tăng chuyển đổi với 4 bước đơn giản

Đăng ký tài khoản Smart Convert

Cài đặt mã theo dõi vào website

Phân tích hành vi, chẩn đoán vấn đề

Thay đổi, điều chỉnh website & đánh giá kết quả

Phí sử dụng

 • Tháng 
 • Năm
TRIAL (30 Ngày)
0 VNĐ
 • Smart Heatmap
 • • Website: 1
 • • Pageview: 5.000
 • • Video session: 100
 • • Data refresh: 1 lần
 • Smart Promotion
 • • Số chiến dịch: 3
 • • Số thông báo: 30
 • • Lượt hiển thị: 3.000
 • • 8 Loại thông báo
 • • Tuỳ chỉnh thương hiệu
 • • Có quảng cáo
START-UP
350.000 VNĐ
 • Smart Heatmap
 • • Website: 1
 • • Pageview: 20.000
 • • Video session: 1.000
 • • Data refresh: 5 lần
 • Smart Promotion
 • • Số chiến dịch: 20
 • • Số thông báo: 200
 • • Lượt hiển thị: 20.000
 • • 14 Loại thông báo
 • • Xoá / Tuỳ chỉnh thương hiệu
 • • Không quảng cáo
PRO
690.000 VNĐ
 • Smart Heatmap
 • • Website: 3
 • • Pageview: 70.000
 • • Video session: 3.500
 • • Data refresh: 10 lần
 • Smart Promotion
 • • Số chiến dịch: Unlimited
 • • Số thông báo: Unlimited
 • • Lượt hiển thị: Unlimited
 • • 14 Loại thông báo
 • • Xoá / Tuỳ chỉnh thương hiệu
 • • Không quảng cáo
ENTERPRISE
Liên hệ
 • 0903 139 450
TRIAL (30 Ngày)
0 VNĐ
 • Smart Heatmap
 • • Website: 1
 • • Pageview: 5.000
 • • Video session: 100
 • • Data refresh: 1 lần
 • Smart Promotion
 • • Số chiến dịch: 3
 • • Số thông báo: 30
 • • Lượt hiển thị: 3.000
 • • 8 Loại thông báo
 • • Tuỳ chỉnh thương hiệu
 • • Có quảng cáo
START-UP
267.000 VNĐ/tháng
 • Smart Heatmap
 • • Website: 1
 • • Pageview: 20.000
 • • Video session: 1.000
 • • Data refresh: 5 lần
 • Smart Promotion
 • • Số chiến dịch: 20
 • • Số thông báo: 200
 • • Lượt hiển thị: 20.000
 • • 14 Loại thông báo
 • • Xoá / Tuỳ chỉnh thương hiệu
 • • Không quảng cáo
PRO
523.000 VNĐ/tháng
 • Smart Heatmap
 • • Website: 3
 • • Pageview: 70.000
 • • Video session: 3.500
 • • Data refresh: 10 lần
 • Smart Promotion
 • • Số thông báo: Unlimited
 • • Số thông báo: Unlimited
 • • Lượt hiển thị: Unlimited
 • • 14 Loại thông báo
 • • Xoá / Tuỳ chỉnh thương hiệu
 • • Không quảng cáo
ENTERPRISE
Liên hệ
 • 0903 139 450

Gói phân tích - tư vấn

Vì sao bạn nên sử dụng Gói phân tích - tư vấn?

Heatmap là một công cụ quá dễ sử dụng? Không hề, có đến 90% người dùng heatmap tại Việt Nam không hề biết phải phân tích heatmap như thế nào. Hãy để chúng tôi giúp bạn!

 • Cần phân tích những gì trước khi bước vào phân tích heatmap?
 • Làm thế nào để phối hợp giữa các biểu đồ heatmap khác nhau để có được kết quả phân tích thuyết phục?
 • Làm thế nào để kiểm soát quá trình trước, trong và sau khi phân tích?

Bảng giá gói phân tích - tư vấn

FREE
0 VNĐ
 • • Phân tích tổng thể
 • • Tư vấn giải pháp
BASIC
3.200.000 VNĐ
 • • Phân tích tổng thể
 • • Phân tích chuyên sâu: Tối đa 1 trang
 • • Báo cáo hiện trang
 • • Đề xuất giải pháp
ADVANCED
8.000.000 VNĐ
 • • Phân tích tổng thể
 • • Phân tích chuyên sâu: Tối đa 3 trang
 • • Báo cáo hiện trạng
 • • Đề xuất giải pháp
 • • Thực thi chuyển đổi
 • • Kiểm tra
 • • Báo cáo kết quả
FREE
Xem Khuyến mãi
0 VNĐ
 • Smart Heatmap
 • • Website: 1
 • • Pageview: 5.000
 • • Video session: 100
 • • Data refresh: 2 lần
 • Smart Promotion
 • • Số chiến dịch: 3
 • • Số thông báo: 30
 • • Lượt hiển thị: 3.000
 • • 8 Loại thông báo
 • • Tuỳ chỉnh thương hiệu
 • • Có quảng cáo
START-UP
Xem Khuyến mãi
267.000 VNĐ/tháng
 • Smart Heatmap
 • • Website: 1
 • • Pageview: 40.000
 • • Video session: 1.000
 • • Data refresh: 5 lần
 • Smart Promotion
 • • Số chiến dịch: 20
 • • Số thông báo: 200
 • • Lượt hiển thị: 20.000
 • • 14 Loại thông báo
 • • Xoá / Tuỳ chỉnh thương hiệu
 • • Không quảng cáo
PRO
Xem Khuyến mãi
523.000 VNĐ/tháng
 • Smart Heatmap
 • • Website: 3
 • • Pageview: 150.000
 • • Video session: 3.500
 • • Data refresh: 10 lần
 • Smart Promotion
 • • Số thông báo: Unlimited
 • • Số thông báo: Unlimited
 • • Lượt hiển thị: Unlimited
 • • 14 Loại thông báo
 • • Xoá / Tuỳ chỉnh thương hiệu
 • • Không quảng cáo

Khách Hàng Tiêu Biểu